جراحی آندوسکوپی سینوس چیست

2020-05-02T08:11:00+00:00

جراحی آندوسکوپی سینوس چیست جراحی آندوسکوپی سینوس چیست ؟ امروزه از جمله تکنیک های پر کاربرد برای درمان سنوزیت مزمن جراحی [...]

جراحی آندوسکوپی سینوس چیست2020-05-02T08:11:00+00:00

انحراف بینی و عوامل اصلی ایجاد آن

2019-06-11T08:54:43+00:00

انحراف بینی و عوامل اصلی ایجاد آن چیست ؟ انحراف بینی و عوامل اصلی ایجاد آن چیست ؟ با توجه [...]

انحراف بینی و عوامل اصلی ایجاد آن2019-06-11T08:54:43+00:00

ارتباط بین کشیدن سیگار و سینوزیت

2019-06-11T08:48:35+00:00

ارتباط بین کشیدن سیگار و سینوزیت ارتباط بین کشیدن سیگار و سینوزیت مزمن پس از تحقیقات انجام شده اثبات شده [...]

ارتباط بین کشیدن سیگار و سینوزیت2019-06-11T08:48:35+00:00

التهاب بینی و انواع رینیت ها

2019-06-11T08:47:08+00:00

التهاب بینی و انواع رینیت ها التهاب بینی و انواع رینیت ها : رینیت ها به صورت گسترده از التهاب [...]

التهاب بینی و انواع رینیت ها2019-06-11T08:47:08+00:00