جراحی ترمیمی بینی برای بار سوم

این بینی سابقا دو بار جراحی شده، پوست بینی ضخیم هست، و اسکلت بینی کلا فرم S پیدا کرده، غضروف های پیوند شده در پشت بینی لمس میشن و بد فرم قرار گرفتن، پره های بینی بالا و پایین هستند و فاصله نوک بینی از گونه بسیار زیاد شده است.
ترمیم این بینی جز ترمیم های سخت محسوب میشه که با کمک غضروف دنده خود بیمار و غلاف عضله گیجگاهی صورت گرفته.
تورم با توجه به جراحی مجدد بودن زیاد هست.
در جراحی ترمیمی تمام فاکتور ها به درجاتی قابل اصلاح است بجز فاکتور های مربوط به کیفیت پوست و اسکار زیر بافت پوششی بینی.

جراحی ترمیمی بینی با استفاده از غضروف دنده

جراحی ترمیمی بینی بیماری که بینی او غضروف های دفورمه ، و کج داشت همچنین در ناحیه نوک بینی اسکار از عمل جراحی قبل وجود داشت. در این جراحی با کمک غضروف دنده «خود بیمار» جراجی ترمیمی بینی انجام شد.
نتیجه بلافاصله پس از عمل است و بدیهی است که تورم دارد.

جراحی ترمیمی بینی بعد از سه بار جراحی زیبایی ناموفق

نتیجه جراحی ترمیمی چهارم بیماری که سابق بر این سه بار تحت جراحی زیبایی قرار گرفته بوده، و پس از جراحی اول در ناحیه نوک بینی اسکار و فیستول چرکی پیدا کرده بوده است. با پیوند غضروف دنده خود بیمار، و خارج کردن کلیه بخیه ها و غضروف های قبلی ترمیم گردید.

 

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید