رفع کجی بینی

مریض خانم محترمی هستن که صرفا برای رفع کجی بینی مراجعه نمودن بغیر از این بینی تا حد متوسط گوشتی هست.

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید