About شاهین باستانی نژاد

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far شاهین باستانی نژاد has created 72 blog entries.

جراحی بینی کوتاه با عرض استخوانی زیاد و نوک افتاده

2021-04-10T08:23:40+00:00

عمل جراحی بینی کوتاه با عرض استخوانی زیاد و نوک افتاده جراحی بینی کوتاه با عرض استخوانی زیاد و نوک [...]

جراحی بینی کوتاه با عرض استخوانی زیاد و نوک افتاده2021-04-10T08:23:40+00:00

جراحی بینی و انتظارات منطقی

2021-04-03T07:33:24+00:00

عمل جراحی بینی و انتظارات منطقی جراحی بینی و انتظارات منطقی : برخی از افراد که قصد انجام جراحی بینی [...]

جراحی بینی و انتظارات منطقی2021-04-03T07:33:24+00:00

تفاوت بینی گوشتی و استخوانی

2021-03-29T11:03:33+00:00

تفاوت بینی گوشتی و استخوانی چیست ؟ تفاوت بینی گوشتی و استخوانی : جراحی زیبایی بینی با هدف زیبایی چهره و [...]

تفاوت بینی گوشتی و استخوانی2021-03-29T11:03:33+00:00

آیا کاندید خوبی برای جراحی زیبایی بینی هستم

2021-03-10T05:55:10-01:00

آیا کاندید خوبی برای جراحی زیبایی بینی هستم یا خیر !؟ آیا کاندید خوبی برای جراحی زیبایی بینی هستم ؟ [...]

آیا کاندید خوبی برای جراحی زیبایی بینی هستم2021-03-10T05:55:10-01:00