جراحی بینی و ترمیم تیغه سوراخ بینی

بیمار امروز خانم محترمی هستند با سوراخ بزرگ سپتوم، غضروف های تحتانی رو به بالا و بینی کوتاه و بالا کشیدن پره ها و قرار گیری نابرابر پره ها. به علت نداشتن غضروف تیغه با برداشت دنده اصلاح گردید.
اگر دقت کنید طول پوست بینی در سمت راست باسمت چپ کاملا متفاوت است، اصلاح کمبود پوست اصولا نشدنی است، صرفا میشود به درجاتی بهترش کرد.

جراحی بینی پیچدار

بیمار خانم محترم هستند که با بینی پیچدار و غضروف های تحتانی بدفرم مراجعه کردن، بینی افتادگی دارد بعلاوه قوز مختصر

جراحی ترمیمی بینی برای بار سوم

این بینی سابقا دو بار جراحی شده، پوست بینی ضخیم هست، و اسکلت بینی کلا فرم S پیدا کرده، غضروف های پیوند شده در پشت بینی لمس میشن و بد فرم قرار گرفتن، پره های بینی بالا و پایین هستند و فاصله نوک بینی از گونه بسیار زیاد شده است.
ترمیم این بینی جز ترمیم های سخت محسوب میشه که با کمک غضروف دنده خود بیمار و غلاف عضله گیجگاهی صورت گرفته.
تورم با توجه به جراحی مجدد بودن زیاد هست.
در جراحی ترمیمی تمام فاکتور ها به درجاتی قابل اصلاح است بجز فاکتور های مربوط به کیفیت پوست و اسکار زیر بافت پوششی بینی.

جراحی ترمیمی بینی با استفاده از غضروف دنده

جراحی ترمیمی بینی بیماری که بینی او غضروف های دفورمه ، و کج داشت همچنین در ناحیه نوک بینی اسکار از عمل جراحی قبل وجود داشت. در این جراحی با کمک غضروف دنده «خود بیمار» جراجی ترمیمی بینی انجام شد.
نتیجه بلافاصله پس از عمل است و بدیهی است که تورم دارد.