این قسمت، مختص افرادی است که تاکنون تحت معاینه قرار نگرفته و پرونده ای ندارند.
افرادی که سابقه معاینه قبلی داشته و دارای پرونده هستند، این امکان را خواهند داشت که سوالات خود را از طریق تماس تلفنی عنوان نمایند.
سوالات مطرح شده این عزیزان، بعد از بررسی پرونده ایشان پاسخ داده خواهد شد.