این ویدیو در برنامه دکترها پخش شده است که در آن نامزد این خانمی که می بینید وقتی که عصبانی می شود بینی او را با دندان می کند … بعد جراحان زیبایی ، بینی این خانم را درست می کنند…