نتیجه جراحی ترمیمی چهارم بیماری که سابق بر این سه بار تحت جراحی زیبایی قرار گرفته بوده، و پس از جراحی اول در ناحیه نوک بینی اسکار و فیستول چرکی پیدا کرده بوده است. با پیوند غضروف دنده خود بیمار، و خارج کردن کلیه بخیه ها و غضروف های قبلی ترمیم گردید.

 

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید