جراحی ترمیمی بینی بیماری که بینی او غضروف های دفورمه ، و کج داشت همچنین در ناحیه نوک بینی اسکار از عمل جراحی قبل وجود داشت. در این جراحی با کمک غضروف دنده «خود بیمار» جراجی ترمیمی بینی انجام شد.
نتیجه بلافاصله پس از عمل است و بدیهی است که تورم دارد.

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید